روزى حضرت پیغمبر - صلى الله علیه و آله - فرمودند: « مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَکَبَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْخِرَیْهِ فِی النَّارِ» یعنی هر کس از زن خود اطاعت کند، خداوند او را با پهنای صورت به آتش جهنّم خواهد انداخت! 
عرض کردند که یا رسول الله منظور اطاعت در چه کاری است؟

فرمودند:«تَدْعُوهُ إِلَى النِّیَاحَاتِ وَ الْعُرُسَاتِ وَ الْحَمَّامَاتِ وَ لُبْسِ الثِّیَابِ الرِّقَاقِ فَیُجِیبُهَا» یعنی: زن از شوهرش خواهش کند که به حمامها و عروسیها و عیدگاهها و عزاها برود، و لباسهای نازک بپوشد، و شوهر راضى شود و به او اجازه چنین کاری بدهد.

با توجّه به این کلام رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) همسران در برابر نحوه پوشش زنان مسئول هستند و به خاطر سهل انگاری در آن مؤاخذه خواهند شد.

[ من‏لایحضره‏الفقیه ج1 ص 115]