با سلام

در اینکه بایدها و نبایدهای اخلاقی از پشتوانه هست و نیست برخوردارند یا نه، اختلاف وجود دارد؛ دانلود این مقاله برای بررسی این بحث مفید است.

التماس دعا