نقل شده ظلّ السلطان (از شاهزادگان قاجار) به مرحوم ملاعلی کنی (قدّس سرّه) گفته بود:

علماء می گویند که سر فرو بردن به زیر آب روزه را باطل می کند و حال آنکه سر ربطی به شکم ندارد!

آقا پاسخ داد:

کسی که خصیتین (بیضتین) او را در می آورند ریش او هم در نمی آید در صورتی که پایین او ربطی به بالا ندارد!

بیندیشیم:

«آیا واقعاً عقل ما همه چیز را می فهمد، حتّی اسرارِ همه احکام و دستورات الهی را؟!»