از مرحوم آیت الله بهجت نقل شده است:

بیمارى سرطان در طبّ قدیم به این اسم شناخته شده نیست. آقایى مى گفت که در کتاب وسائل روایتى است منقول از امام رضا ـ علیه السّلام ـ که مى فرماید: اگر بندگان معاصى اى را که سابقین نداشتند مرتکب شوند، خداوند آنان را به امراضى مبتلا مى کند که سابقین بدان مبتلا نشده اند. نقل شده که شخصى در احضار روح یکى از اطبّاى معروف یونان، از او درباره ى سرطان و علاج آن سؤال کرده بود. وى پاسخ داده بود:

در زمان ما این مرض با این نشانه نبود، لذا علاجش را هم نمى دانم!

سایت آیت الله بهجت

بیندیشیم:

واقعاً این همه مریضی های جدید که حتّی تلفّظ اسمشان هم مشکل است و در سابق وجود نداشت از کجا آمده است؟!