عالمى بزرگوار را سراغ دارم که مهر نمازش را در عمّامه خود جا مى‏داد، چون احساس مى‏کرد اگر تربت امام حسین‏ علیه السلام در جیب لباسش باشد ممکن است توهین باشد.

خاک کربلا جایش روى سر انسان است، چون امام حسین روى این خاک پرپر شد.

خاطرات استاد قرائتی، جلد دوّم