یکى از علماى بزرگوار که از مدرّسین حوزه علمیه قم هستند مى‏گفت: در رژیم شاه وقتى مرا دستگیر کرده وبه زندان انداختند، مأمورى خیلى مرا اذیت مى‏کرد. به او گفتم: چرا اینقدر اذیت و آزار مى‏کنى؟ گفت:

آقا ما از شاه حقوق مى‏گیریم، اگر اینکارها را نکنیم که حقوقمان حرام مى‏شود!

خاطرات استاد قرائتی، جلد دوّم