یکى از محترمین تهران که به زیارت حضرت آیت اللَّه حائرى مؤسّس حوزه علمیه قم رفته بود، صورتش را تراشیده بود. وقتى خدمت آقا رسید، آقا پس از آنکه صورتش را بوسید فرمود:

اگر به من علاقه دارید از این به بعد جاى بوسه مرا نتراشید! 

آن مرد قبول کرد و گفت: چشم آقا.

خاطرات استاد قرائتی، جلد دوّم