ایامى که امام خمینى‏قدس سره در نوفل لوشاتو فرانسه بودند، با تولّد حضرت مسیح‏ (علیه السلام) مقارن شد، امام فرمودند: 

هدایا و آجیل و شیرینی هایى که دوستان براى ما آورده‏اند همه را بسته‏ بندى کنید و به همسایه‏ ها هدیه دهید!

امام با این ابتکارش آنچنان دلهاى همسایه‏هاى مسیحى را جذب کرد که شبى که نوفل لوشاتو را ترک مى‏کرد، با بدرقه پرشکوه و بسیار عاطفى آنان روبرو گشت.

خاطرات استاد قرائتی، جلد دوّم