از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل شده که فرمود:

«من عشق فعفّ ثم مات، مات شهیداً»

هر کس عاشق شود و عفت بورزد (به گناه آلوده نشود) و آن گاه بمیرد، شهید مرده است!


سند روایت:

1. تفسیر روح البیان، ج‏8، ص 100.

2. تفسیر بیان السعادة فی مقامات العبادة، ج‏2، ص 355

3. التفسیر المعین للواعظین و المتعظین، المتن، ص 238 ؛ در این تفسیر ذیل آیه 23 سوره یوسف، این روایت را از کنزالعمال چنین نقل می کند: النبی (ص): من عشق فعف ثم مات مات شهیدا؛ «کنز العمال خ 6999».

4. در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید هم که اشاره فرمودید به این صورت نقل شده: «قد جاء فی الحدیث المرفوع من عشق فکتم و عف و صبر فمات مات شهیدا و دخل الجنة» ؛شرح‏نهج‏البلاغة، ج 20، ص 233.