سایت 09640 که نام آن برگرفته از شماره تلفن پاسخگوئی مرکز ملی است بر آنست تا پاسخگوئی زنده پرسشگران فضای مجازی باشد و امید است با تهیه پیام رسان   اختصاصی مرکز ملی پاسخگوئی به سوالات دینی در این سایت بتوان به صورت مستقیم و زنده به سوالات کاربران اینترنتی در محیطی مناسب و درخور، پاسخگو باشیم.

در حال حاضر جدول حضور کارشناسان مرکز در فضای مجازی در این سایت قرار دارد.
برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.