فرو بردن اخلاط سر و سینه، تا به فضای دهان نرسیده، روزه را باطل نمی کند، ولی اگر داخل فضای دهان شود، نباید آن را فرو برد.

تذکّر (1): نظر همه مراجع در عدم فرو بردن در صورتی که داخل دهان شود است، احتیاط واجب است، لکن حضرت آیت ا... سیستانی دام ظلّه احتیاط مستحبّ دارند.

تذکّر (2): مرز فضای دهان و حلق، مخرج حرف (خ)  است.[i]

تذکّر (3): مرحوم آیت الله بهجت (قدس سره) در حالت اوّل در صورتی فروبردن را جایز می‏دانند که در این امر در حال غیر روزه نیز امری عادی باشد.[i]. پرسش‏ها و پاسخ های دانشجویی، احکام روزه، ص 45 و 46.