جویدن آدامس و مکیدن کندُر برای روزه‏دار، اشکال دارد[i] و روزه را باطل می‏کند.

لطیفه: معلّمی به دانش آموزانش گفته بود که سر کلاس چیزی نخورید، به ناگاه در اثناء کلاس دید دهان یکی از دانش آموزان می‏جنبد، به او گفت مگر نگفتم سر کلاس چیزی نخورید؟!

گفت: آقا معلّم چیزی نمی‏خورم، بلکه در دهانم گذاشته‏ام که برای زنگ تفریح خیس بخورد!![i]. پرسش‏ها و پاسخ های دانشجویی، احکام روزه، ص 45.