روزى عربى به دیار عجم آمد، اتفاقاً ماه محرّم بود و همه جا مجالس عزاى حضرت امام حسین علیه السلام بر پا بود و غذا و طعام‏هاى چرب و شیرین و چاى و شربت مى‏دادند، او تعجّب کرده و پرسید چه ماهى است؟ به او گفتند: ماه محرم الحرام است، او رفت و سال بعد آمد دید از عزادارى و تکیه‏ها و حسینیه‏ها و غذاهاى چرب و شیرین و چاى و شربت خبرى نیست و فقط درِ مساجد باز است و هیچ کس هیچ چیز نمى‏خورد، پرسید این چه ماهى است؟ گفتند: ماه رمضان المبارک است!

عرب گفت:

سبحان الله بر عکس نامگذارى کرده‏اند باید بگویند محرم المبارک و رمضان الحرام!

گنجینه جواهر یا کشکول ممتاز.