• فرصت خوردن سحری تا اذان صبح است.

  اگر شخصی با اعتقاد به اینکه هنوز اذان صبح را نگفته‏اند، مشغول سحری شود، سپس متوجّه گردد که وقت اذان گذشته است، طبق نظر همه مراجع معظّم، اگر بدون تحقیق در طلوع فجر مشغول سحری شده است، روزه‏اش باطل است و باید قضا کند. (بهجت: بنابر احتیاط واجب باطل است).

  تبصره: فرد یاد شده با وجود اینکه روزه‏اش باطل شده، حق ندارد افطار کند، بلکه باید تا شب از مفطرات امساک کند.[1]

  راه‏های اطلاع از اوقات شرعی عبارتند از:

  1. رادیو و تلویزیون

  2. تماس با تلفن 119 بدون کد .

  3. ارسال کدِ مرکز استان به شماره پیامک 8930

  4. مراجعه به سایت : WWW.OWGHAT.COM  [1]. پرسش‏ها و پاسخ های دانشجویی، احکام روزه، ص 33، م 18.