چشیدن غذا برای خانم‏های خانه دار روزه را باطل نمی‏کند، البته اگر آن را فرو نبرند و بیرون بریزند.[i] (و همچنین است مِک زدن برای کشیدن بنزین)[i]. پرسش‏ها و پاسخ های دانشجویی، احکام روزه، ص 42.