روزه «صَمْت» یا سکوت، عبارت است از: «پرهیز از مفطرات هشتگانه و دوری از سخن گفتن» . این روزه در شریعت حضرت موسی,، میان بنی اسرائیل شناخته شده بود، حضرت مریم/ بنابر مصالحی از جانب خداوند، مأمور شد تا در مدّت معیّنی، از سخن گفتن اجتناب کند، ولی این امر در اسلام یکی از محرّمات شمرده شده است.[i][i]. پرسش‏ها و پاسخ های دانشجویی، احکام روزه، ص 119، م 218.