روزه‏های حرام

روزه‏هایی که نباید گرفت عبارتند از:

1. روزه عید قربان

2. روزه عید فطر

تذکّر: فقط روزة عیدین (قربان و فطر) حرام است و روزة سایر اعیاد نه تنها حرام نیست بلکه مستحب است، مانند عید غدیر، نیمه شعبان و... .

3. روزه ایّام تشریق برای کسی که در منی است. 

تذکّر: روزهاى یازده، دوازده و سیزدهم ذى حجّه ایّام تشریق نامیده می‏شوند.

وجه نامیدن روزهاى یاد شده به ایّام تشریق، یا بدین علت است که گوشت‌هاى قربانى در این ایّام، تکّه تکّه شده، در آفتاب خشک مى‌شدند و یا بدین جهت که تا خورشید برنیاید، قربانى انجام نمى‌گیرد. روزه گرفتن در ایّام تشریق براى کسى که در منى است، حرام مى‌باشد.[i]

4. روزه یوم الشکّ (روزی که نمی‏داند آخر شعبان است یا اوّل رمضان)

5. روزه سکوت

6.روزه وِصال (شب را نیز تا سحر روزه بگیرد)

7. روزه مستحبّی زن در جایی که با حق شوهر منافات داشته باشد.

8. روزة مستحبّی فرزند در جایی که باعث آزار و اذیت پدر و مادر گردد.

9.روزه مریض و هرکسی که روزه برا او ضرر دارد.

10.روزة مسافر به جر مواردی که استثناء شده است.[ii]


[i]. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌1، ص: 741.

[ii]. پرسش‏ها و پاسخ های دانشجویی، احکام روزه، ص 28.