روزه تمام روزهای سال، غیر از روزهای حرام و مکروه، مستحبّ است؛ ولی برخی از روزها، بیشتر سفارش شده که عبارتند از:

(1) پنج شنبه اوّل و آخر هر ماه

(2) چهارشنبه اوّل که بعد از روز دهم هر ماه است

(3) سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم هر ماه قمری

(4) تمام ماه رجب و شعبان و یا برخی از این دو ماه

(5) روز عید نوروز

(6) روز بیست و پنجم و بیست و نهم ذی قعده

(7) روز اوّل تا نهم ذی حجّه

(8) عید سعید غدیر ( هجدهم ذی حجّه)

(9) روز اوّل و سوّم محرّم

(10) میلاد مسهود پیامبر اکرم ( هفدهم ربیع الأوّل)

           (11) روز مبعث پیامبر اکرم (بیست و هفتم رجب)[i].


[i]. پرسش‏ها و پاسخ های دانشجویی، احکام روزه، ص 29، م 8.