روزه‏های واجب عبارتند از:

1)  روزه ماه مبارک رمضان

2)  روزه کفّاره

3) روزه قضا

4) روزه نذر، عهد و یمین

5) روزه استیجاری

6)  روزه روز سوّم اعتکاف

          7) روزه جایگزین قربانی در حج تمتّع.[i]


[i]. پرسش‏ها و پاسخ های دانشجویی، احکام روزه، ص 28 ، م 6.