دستور العمل آیت الله مکارم شیرازی  برای باطل کردن سحر                                

همه نمازها، مخصوصاً نماز صبح را اوّل وقت بخوانید، و بعد از نماز صبح دست راست را روى سینه بگذارید، و هفتاد مرتبه «یا فتّاح» بگویید. سپس 110 مرتبه صلوات بفرستید. در هر شبانه روز  پنج مرتبه آیة الکرسى بخوانید، و به خود فوت کنید. و هر وقت گرفتار ناراحتى فکرى شدید، ذکر «لا حول و لا قوّة الّا باللّه» را زیاد تکرار کنید. این برنامه را تا چهل روز ادامه دهید، ان شاء اللّه مشکل شما برطرف خواهد شد.

 استفتاءات جدید (آیت الله مکارم شیرازی)؛ ج‌3، ص: 574

دریافت فایل به همراه آیت الکرسی