در باب اوامر ارشادی در موارد مستقلات عقلیه، مطالعه مقاله مرحوم آیت الله معرفت (قدّس سرّه) با عنوان «احکام ارشادی و مستقلات عقلیه» میتواند مفید باشد. ان شاء الله.