مرحوم آیت الله العظمی سید محسن حکیم قدس سره (مرجع شیعیان و زعیم حوزه علمیه نجف) در سفری که به عربستان داشت، در جلسه ای با بن باز (مفتی آن روز آن کشور که نابینا بود) مواجه شد.

بن باز، ظاهراً به دیدن آقای حکیم رفته بود، ولی در واقع قصد داشت با ایشان جدال کند و افکار وهابیگری خود را مطرح نماید.