اسماعیل بن سهل میگوید: به امام جواد (علیه السلام) نامه نوشتم و از ایشان ذکری درخواست کردم که با مداومت بر آن در دنیا و آخرت با ایشان باشم؛ حضرت در پاسخ مرقوم فرمودند: «أَکْثِرْ مِنْ تِلَاوَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ رَطِّبْ شَفَتَیْکَ بِالِاسْتِغْفَار» : «سوره قدر را زیاد تلاوت کن و سعی کن لبهایت همواره با ذکر استغفار مرطوب باشد!»

[وسائل‏الشیعة ج 16 ص69 ح85]